Az INVOLEN egy 5 európai országra (Olaszország, Görögország, Franciaország, Magyarország és Szlovénia) kiterjedő innovatív projekt, melynek célja a generációk közötti és a játék alapú tanulás elősegítése IKT [1] eszközök használatával, természetvédelmi önkéntesek számára. Az INVOLEN két különböző korcsoportot - serdülőket (18 év alattiak) és időseket (55 év felettiek) - céloz meg. A projekt elősegíti a két korcsoport részvételét olyan önkéntes munkákban, melyek célja az európai természeti örökség védelme és megőrzése, különös tekintettel a NATURA 2000-es területekre. A projekt az időseket és serdülőket arra ösztönzi, hogy csoportmunka keretében saját interaktív IKT játékot tervezzenek, amely egy helyi természetvédelmi területhez kapcsolódik. Az INVOLEN része egy széles körű kampány is, melynek keretében a résztvevő országokban meghirdetett iskolák közötti verseny végén egy európai díj kerül kiosztásra.

[1]Információ és Kommunikációtechnológia

Facebook
Twitter
RSS

 

 

 

INVOLEN: Intergenerational Learning for Nature Conservation Volunteers

With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union

Ibimet Prisma La lingue de l'enseignement Hellenic Ornithological Society PanParks MTA KRTK Nec

© Involen 2013